Categoriearchief: Werkgroep

Voortgang juni 2020

De werkgroep is ondanks het virus verder gegaan met het maken van plannen. We zagen elkaar digitaal en onlangs na lange weer eens lijfelijk, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. We hebben verkend op welke wijze we in de Broekstreek zouden kunnen komen tot een werkbare en beheersbare energiecoöperatie. Daarvoor hebben we een plan van aanpak opgesteld. We onderhouden daarbij goede contacten met o.a. gemeente, soortgelijke initiatieven en inhoudsdeskundigen.

In het voorjaar 2020 is een enquête gehouden onder de Broekstreker huishoudens. Wij waarderen de vele reacties. De beantwoording van de vragen over de verduurzaming van de Broekstreek was overwegend positief. Ook bleek uit de enquête dat veel bewoners op enigerlei wijze al actie hebben ondernomen. Een ruime meerderheid wil op enigerlei wijze meedoen in een coöperatie voor het opwekken van duurzame energie. De enquête leverde daarnaast vele nuttige suggesties op. Een duidelijke wens die u uitsprak via de enquête is het organiseren van een bewonersavond over dit onderwerp. Van bijna een derde van de adressen in de Broekstreek is een enquêteformulier terugontvangen. Als werkgroep pakken we dit graag op.

Er was een bewonersavond gepland voor 24 maart 2020, maar deze kon in verband met het Coronavirus geen doorgang vinden. Als nieuwe datum voor de bewonersavond bij café Popken is vastgelegd woensdag 9 september 2020, dus kort na de zomervakantie.

De werkgroep doet een oproep voor de werving van plaatselijke energiecoaches. Naast het duurzaam opwekken van de benodigde energie is het ook van belang om per huishouden te inventariseren wat het huidige verbruik is, misschien valt er energie te besparen zodat het ook niet opgewekt hoeft te worden. Dit kunnen we straks doen op verschillende manieren, één daarvan is het inzetten van energiecoaches. Een energiecoach wordt opgeleid om advies te geven aan bewoners waar men kan besparen in de woning, denk aan ledverlichting, tochtstrippen of slim verwarmen van de woning, etc. De werkgroep zoekt mensen die zich hiervoor willen inzetten. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling, dan horen we dat graag. De training zal na de zomervakantie worden gegeven.

Het begin

Het idee werd in eerste instantie geopperd door Luc Oosting op een vergadering van Dorpsbelangen in het voorjaar van 2019. Willen we in de Broekstreek iets met duurzame energie, bijvoorbeeld een zonneweide?

Het duurde even, maar op 7 januari 2020 kwam een werkgroep in een eerste samenstelling bij elkaar om inspiratie op te doen in een gesprek met Richard Ton. Richard is voorzitter van de Energiecoöperatie Noordseveld (gemeente Noordenveld).

Er volgde uitbreiding van de werkgroep naar zeven personen. In februari werd een enquête georganiseerd om te peilen hoe de bevolking van de Broekstreek dacht over het idee om een energiecoöperatie op te richten. De geplande bewonersbijeenkomst op 24 maart kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In een ‘zoomvergadering’ op 6 mei besloot de werkgroep echter de verkennende werkzaamheden voort te zetten met het idee om zodra dit mogelijk zou zijn de bewonersbijeenkomst alsnog te organiseren.